Twoje marzenia w naszych rękach

pn-pt 09:00-21:00, sb-nd 10:00-18:00
0ofert

Regulamin korzystania z wyszukiwarki ofert turystycznych - MyTravel.pl

Świadczenia usług drogą elektroniczną.

Właścicielem biura podróży My Travel jest MY TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pruszkowska 29b lok. 2, NIP 6922488958, REGON 021371480, KRS 0000367515, działająca jako multiagent zwany dalej My Travel. Adres email cc@mytravel.pl, telefon 22 34 999 59.

Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych, poprzez udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego.

Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem telefonu (22) 34 999 59 oraz bezpośrednio w naszych punktach sprzedaży – dane teleadresowe dostępne na naszej stronie internetowej.

I. Definicje

 1. Regulamin – poniższy dokument.
 2. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, inaczej organizator imprez turystycznych.
 3. Wycieczka – impreza turystyczna, której program obejmuje zwiedzanie wielu miejsc wybranego kraju.
 4. Konsultant - pracownik Biura Podróży My Travel.
 5. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych, wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową. na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 6. Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu.
 7. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta za pośrednictwem Agenta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy turystycznej.
 8. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy o świadczeniu usług turystycznych zawarta pomiędzy Touroperatorem a Klientem.

II. Zasady korzystania z portalu internetowego My Travel

 1. Korzystanie z Portalu internetowego My Travel w tym w szczególności dokonanie rezerwacji wycieczki za pośrednictwem portalu, jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w poniższym regulaminie.
 2. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Umowy – zgłoszenia, Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy turystycznej oraz Regulaminu Portalu Internetowego Biura Podróży My Travel.
 3. Dane Klienta zawarte w rezerwacji i Umowie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
 4. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
 5. My Travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej.
 6. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”.

III. Zawarcie Umowy – zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej

 1. Na stronach Portalu znajdują się oferty Imprez turystycznych wybranych Touroperatorów.
 2. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.
 3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki.
 4. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Każda rezerwacja zrobiona przez Państwo jest weryfikowana przez Biuro Podróży My Travel pod względem skalkulowanej ceny dla danej wycieczki, terminu oraz jej dostępności.
 6. Następnie Konsultant naszego Biura kontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia założonej przez Państwa rezerwacji.
 7. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie i zgodności z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Biura Podróży My Travel.
 8. Na podstawie Państwa wpłaty nasz konsultant potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Touroperatora a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży.
 9. Klient zawiera umowę z Organizatorem Imprezy turystycznej za pośrednictwem Biura Podróży My Travel. Każde zapytanie rezerwacyjne jest potwierdzane mailem lub telefonicznie.

IV. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest My Travel.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy,
  3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  1. Adresu e-mail,
  2. Imion i Nazwisk,
  3. Adresu wysyłki,
  4. Numeru telefonu
  5. Stanowiska lub pełnionej funkcji
  6. numeru NIP
  7. numeru REGON
 7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli My Travel.
 10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  3. dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez My Travel, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
 3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług Usługodawcy.

IV. Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania i modyfikowania treści stron. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez wyraźnej zgody administratora serwisu internetowego My Travel.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zaufało nam już 514 262 turystów,
  96% z nich poleca nas
  swoim znajomym
 • Jesteśmy członkiem Polskiej
  Izby Turystyki
 • Mamy certyfikat Rzetelna Firma

Zgłoś uwagi

Podziel się swoimi uwagami, które pomogą nam dopracować naszą stronę. Dziękujemy.

Wiadomość została wysłana

Dziękujemy za Twoje uwagi :)

Proszę poprawnie uzupełnić pola.

Spróbuj ponownie.